Hva er VMS?


 

Hva er overgangsalderen?

Overgangsalderen er en naturlig fase i kvinners liv da hormonnivåene begynner å falle, slik at menstruasjonen til slutt blir borte. Siste menstruasjon inntreffer vanligvis en gang mellom 45- og 55-årsalderen og kalles menopausen. Definisjonsmessig inntreffer menopausen 12 måneder etter siste menstruasjon.2-4 Gjennomsnittsalderen for menopausen er 51 år.3 Med overgangsalderen, også kalt klimakteriet, mener man tiden før, under og etter menopausen.5

Hva menes med førovergangsalderen?

Førovergangsalderen, også kalt perimenopause, er betegnelsen på perioden da man begynner å merke ulike symptomer på overgangsalder. Symptomene kan starte opptil 10 år før menopausen. Med tiden faller nivået av hormonet østrogen, og menstruasjonen opphører.3,6,7

Tre kvinner snakker - en med emojihode

Overgangsalderen påvirker kvinner på ulike måter

Hver kvinne er unik, og det samme er symptomene i forbindelse med overgangsalderen. I tillegg er det mange faktorer som påvirker hvordan man opplever dem. Dette handler for eksempel om ulike medisinske tilstander, etnisitet og psykisk velvære.8,9


Hva er de vanligste symptomene i forbindelse med overgangsalderen?

Opptil 80 % av kvinnene
Opptil 80 % av kvinnene
Kvinne som står i døråpningen med emojihode
Kvinne som står i døråpningen med emojihode

Å skaffe seg mer informasjon om symptomene er et skritt mot å få det bedre

Referanser:

  1. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:43-55.
  2. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:1-21.
  3. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Accessed July 07, 2023.
  4. WHO, World Health Organization. Menopause. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause#:~:text=Most%20women%20experience%20menopause%20between%20,natural%20part%20of%20biological%20ageing. Accessed 22.11.2023
  5. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/
  6. Jones RE, Lopez KH. Reproductive aging. In: Human Reproduction Biology. 4th ed. London, UK: Academic Press, 2013;119-131.
  7. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015;175(4):531-539.
  8. Richard-Davis G, Wellons M. Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. Semin Reprod Med 2013;31(5):380-386.
  9. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215
  10. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.