Vanlige spørsmål og svar

Kvinne på badet med emojihode

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om overgangsalder og VMS. Snakk med legen hvis du vil vite mer.

Overgangsalderen, noen ganger også kalt klimakteriet, er en fase i kvinners liv da hormonnivåene begynner å falle, slik at menstruasjonen til slutt blir borte.1

I 50-årsalderen får alle kvinner lavere hormonproduksjon fra eggstokkene, noe som fører til at menstruasjonen opphører, det vil si menopause. Overgangsalderen, også kalt klimakteriet, pågår i cirka fem til ti år før og etter menopausen og merkes hos mange kvinner i form av fysiske og psykiske plager.1

VMS, eller vasomotoriske symptomer, er den medisinske betegnelsen på hetetoktene og nattesvetten som opptil 80 % av alle kvinner opplever i forbindelse med overgangsalderen.2

Et av de første tegnene er at menstruasjonene begynner å bli mer uregelmessige. Til å begynne med kommer de ofte med kortere mellomrom, for så å komme sjeldnere og til slutt ikke i det hele tatt.1,3

Nei. Menopause er en klinisk definisjon som innebærer at det har gått 12 måneder siden menstruasjonene opphørte. VMS er hetetokter og nattesvette i forbindelse med overgangsalderen.2,3

Nei, det er det samme. Begge kjennetegnes av en plutselig og intens følelse av varme i ansiktet, på halsen og brystet, og kan være ledsaget av svette, rødfarging av huden, kuldegysninger og hjertebank. Nattesvette er bare et annet navn for hetetokter som inntreffer mens man sover. Hetetokter og nattesvette varer vanligvis i mellom 1 og 5 minutter.

Forskerne er ikke helt sikre på hva som er årsaken til at man rammes av hetetokter og nattesvette, også kalt VMS (vasomotoriske symptomer) under overgangsalderen. Vi vet imidlertid at VMS oppstår i en del av hjernen som kalles hypotalamus, og som regulerer kroppstemperaturen. For å kontrollere den interne termostaten er kroppen avhengig av en balanse mellom hormonet østrogen og et stoff i hjernen som kalles neurokinin B.2,5,6

 

Under overgangsalderen faller østrogennivået, noe som forstyrrer denne balansen.7,8 Dette fører til at hypotalamus ved en feil sender ut signaler om at kroppen er varm, selv om den ikke er det, og dermed utløses hetetokter og nattesvette for å kjøle ned kroppen.7,8

Ja, det finnes flere reseptbelagte legemidler mot hetetokter. Snakk med legen om hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle for deg.

Ja, i dag finnes det både kosttilskudd, urtemedisin og naturmedisin som brukes mot hetetokter og nattesvette i forbindelse med overgangsalderen. Disse kan kjøpes i helsekostbutikker og på apotek, men er ikke godkjent eller vurdert av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

 

Snakk alltid med legen om hvilke andre medisiner, kosttilskudd eller naturmedisiner du tar.10

Ja. 94 % av alle kvinner som rammes av VMS (vasomotoriske symptomer) i forbindelse med overgangsalderen, sier at symptomene påvirker søvnen, 69 % sier at VMS påvirker konsentrasjonen og 69 % sier at symptomene påvirker jobben.11

Opptil 80 % av alle kvinner rammes av VMS (vasomotoriske symptomer), og hetetokter og nattesvette er dermed et av de vanligste symptomene i forbindelse med overgangsalderen.2,12

Alle kvinner er ulike, men for de fleste kan VMS (vasomotoriske symptomer) i forbindelse med overgangsalderen pågå i over 7 år. For noen kan symptomene vare mer enn 10 år.13

Problemer med hetetokter og nattesvette, også kalt VMS (vasomotoriske symptomer), oppstår ofte i forbindelse med at man kommer i overgangsalderen. Når dette skjer, varierer fra person til person. Av og til starter symptomene allerede før 40-årsalderen, eller opptil 10 år før menstruasjonene opphører.3,13

Ja, og det finnes også en medisinsk betegnelse på dem: VMS (vasomotoriske symptomer) i forbindelse med overgangsalderen.2

En hetetokt kan være ledsaget av rask hjerterytme, svette, rød hud og kuldegysninger. Faktum er at VMS (vasomotoriske symptomer) kan øke hjertefrekvensen fra 7 til 15 slag per minutt.2,4,9

Studier som nylig er gjennomført, viser at omfanget og alvorlighetsgraden av VMS (vasomotoriske symptomer) i forbindelse med overgangsalderen kan brukes til å forutsi fremtidige helseproblemer, som nedsatt hukommelse, hjerte-karsykdom og beinskjørhet.14

 

Snakk med legen hvis du opplever at VMS påvirker helsen din.

Nylig gjennomførte studier viser at alkohol og inntak av mye sukker og fett kan øke risikoen for VMS (vasomotoriske symptomer) i forbindelse med overgangsalderen. Snakk med legen hvis du har spørsmål om kostholdet ditt og hva du bør tenke på.2

Hvis du har lett for å bli varm, anbefaler vi at du kler deg i lette klær og velger naturmaterialer som bomull eller lin. I dag finnes det også klær med spesielt fuktighetstransporterende og hurtigtørkende egenskaper. Å investere i en bærbar vifte og holde seg til kalde, alkoholfrie drikker er andre tips som kan hjelpe.9Snakk med legen for å få anbefalinger om hvordan du kan håndtere hetetokter og nattesvette.

Overgangsalderen, eller klimakteriet, som den også kalles, består av tre faser: perimenopause (også kalt førovergangsalderen), menopause og postmenopause. Perimenopause er tiden da du begynner å merke at menstruasjonene blir mer uregelmessige som følge av synkende hormonnivåer. Menopause er tidspunktet da det har gått 12 måneder uten at du har hatt menstruasjon, og postmenopause er tiden etter menopausen.3

Gjennomsnittsalderen for menopausen er 51 år. Definisjonen på menopause er at det har gått 12 måneder siden du hadde siste menstruasjon.3,15

Prematur ovarialinsuffisiens (POI) innebærer at menstruasjonene opphører før 40-årsalder. POI rammer cirka 1 % av alle kvinner. Årsaken kan være genetisk eller ha med kroppens stoffskifte å gjøre. Prematur ovarialinsuffisiens kan også skyldes en infeksjon eller en auto immun sykdom.3

Tidlig menopause rammer omkring 5 % av alle kvinner og innebærer at menstruasjonene opphører mellom 40- og 45-årsalderen. Den vanligste årsaken er imidlertid medisinsk. Kirurgi (der eggstokkene blir fjernet), legemidler mot for eksempel kreft, stråling mot bekkenbunnen og andre medisinske inngrep kan påvirke eggstokkenes produksjon av østrogen og føre til at menstruasjonene opphører tidligere enn normalt.3

Symptomene kan starte opptil 10 år før siste menstruasjon. Denne perioden kalles perimenopause eller førovergangsalder.16

Selv om varigheten er ulik for alle, inntreffer menopausen for de fleste kvinner mellom 45- og 55-årsalderen. VMS (vasomotoriske symptomer) er vanligst i årene før menopausen (når menstruasjonene blir mer uregelmessige med stadig lengre intervaller mellom) og de første årene etterpå.2,3
VMS (vasomotoriske symptomer) i forbindelse med overgangsalderen kan pågå i over 7 år. For noen varer symptomene i mer enn 10 år.13

VMS (vasomotoriske symptomer), det vil si hetetokter og nattesvette, oppleves av de fleste kvinner som det vanligste og mest plagsomme symptomet. Andre vanlige plager er tørre slimhinner i underlivet, leddsmerter, vektøkning, tynnere hår og tørr hud.12

Selv om meditasjon ikke har vist seg å redusere symptomer som VMS (vasomotoriske symptomer), kan det hjelpe deg med å håndtere følelsene (angst, stress og irritabilitet) som kan oppstå på grunn av hetetokter og nattesvette. Yoga har imidlertid vist god effekt for å redusere ulike overgangsplager.2,9,17

VMS (vasomotoriske symptomer) er ofte både vanligere og verre for kvinner som har kommet i overgangsalderen fordi de har fjernet eggstokkene, enn for kvinner som kommer i overgangsalderen på naturlig måte.2

Ja. Kliniske studier har vist at problemer med VMS (vasomotoriske symptomer) er vanligere hos kvinner med høyere BMI* og hos kvinner som røyker. Å ha kontroll på vekten og slutte å røyke er derfor to ting som kan bidra til å redusere problemer med hetetokter og nattesvette.2

 

*Body Mass Index

Nei, symptomene varierer fra kvinne til kvinne.

Hetetokter og nattesvette i forbindelse med overgangsalderen kan ha ulik alvorlighetsgrad.2,19


• Mild – Du føler deg varm, men svetter ikke.

• Moderat – Du føler deg varm og svetter, men kan fortsette med det du holder på med.

• Alvorlig – Du blir så varm og svett at du ikke kan fortsette med det du holder på med.

Alle er forskjellige, men etter menopausen opplever drøyt halvparten av alle kvinner rundt 33 hetetokter og tilfeller av nattesvette per uke.20

Referanser:

 1. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/3-55.
 2. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019;43-55.
 3. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019;1-21.
 4. Kronenberg F. Hot flashes: epidemiology and physiology. Ann NY Acad Sci 1990;592:52-86.
 5. Wakabayashi Y, Nakada T, Murata K, et al. Neurokinin B and dynorphin A in kisspeptin neurons of the arcuate nucleus participate in generation of periodic oscillation of neural activity driving pulsatile [...]. J Neurosci 2010;30(8):3124-3132.
 6. Padilla SL, Johnson CW, Barker FD, Patterson MA, Palmiter RD. A neural circuit underlying the generation of hot flushes. Cell Rep 2018;24(2):271-277.
 7. Krajewski-Hall SJ, Blackmore EM, McMinn JR, Rance NE. Estradiol alters body temperature regulation in the female mouse. Temperature 2017;5(1):56-69.
 8. Krajewski-Hall SJ, Miranda Dos Santos F, McMullen NTm Blackmore EM, Rance NE. Glutamatergic neurokinin 3 receptor neurons in the median preoptic nucleus modulate heat- defense pathways in female mice. Endocrinology 2019;160(4):803-816.
 9. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.
 10. Natural Menopause Relief. Rock My Menopause. https://rockmymenopause.com/get-informed/treatment/#Natural-menopause-relief. Accessed July 20, 2023.
 11. English M, Stoykova B, Slota C, Doward L, Siddiqui E, Crawford R, DiBenedetti D. Correction to: Qualitative study: burden of menopause-associated vasomotor symptoms (VMS) and validation of PROMIS sleep disturbance and sleep-related impairment measures for assessment of VMS impact on sleep. J Patient Rep Outcomes 2021;5(1):42.
 12. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215.
 13. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015;175(4):531-539.
 14. Biglia N, Cagnacci A, Gambacciani M, Lello S, Maffei S, Nappi RE. Vasomotor symptoms in menopause: a biomarker of cardiovascular disease risk and other chronic diseases? Climacteric 2017;20(4):306-312.
 15. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Accessed July 07, 2023.
 16. Jones RE, Lopez KH. Reproductive aging. In: Human Reproduction Biology. 4th ed. London, UK: Academic Press, 2013;119-131.
 17. Joshi S, Khandwe R, Bapat D, Deshmukh U. Effect of yoga on menopausal symptoms. Menopause Int 2011;17(3):78-81.
 18. Utian WH. Psychosocial and socioeconomic burden of vasomotor symptoms in menopause: a comprehensive review. Health Qual Life Outcomes 2005;3:47.
 19. Guideline on clinical investigation of medicinal products for hormone replacement therapy of oestrogen deficiency symptoms in postmenopausal women. EMA. Accessed July 07, 2023. https://www.ema.europa.eu/en/clinical-investigation-medicinal-products-hormone-replacement-therapy-oestrogen-deficiency-symptoms
 20. Hunter MS, Gentry-Maharaj A, Ryan A, et al. Prevalence, frequency and problem rating of hot flushes persist in older postmenopausal women: impact of age, body mass index, hysterectomy, hormone therapy use, lifestyle and mood in a cross-sectional cohort study of 10,418 British women aged 54-65. BJOG 2012;119(1):40-50.