Leve med VMS

Kvinne på restaurant med emojihode

Mens overgangsalderen er en naturlig fase av livet, er VMS (vasomotoriske symptomer) en medisinsk tilstand som kan påvirke alt fra søvn og jobb til personlige relasjoner.1,2

VMS kan påvirke ulike deler av livet2

Områder i livet som kan bli påvirket av VMS i forbindelse med overgangsalderen:*
Selvbilde 100 %, søvn 94 %, Sinnsstemning 81 %, relasjoner 81 %, Jobb 69 %, konsentrasjon 69 %, sosiale aktiviteter 69 %, fysisk helse 50 %, daglige aktiviteter 44 %

Snakk med legen om hvordan VMS påvirker livet ditt.


*Studiedesign: 16 kvinner i Frankrike og Storbritannia fikk åpne spørsmål med fokus på livskvalitet.

Blir livet ditt påvirket av VMS?

Svar på spørsmålene og finn ut hvordan du påvirkes av hetetokter og nattesvette.


Visste du at man kan oppleve mange ulike symptomer (deriblant kroppslige forandringer) i forbindelse med overgangsalderen?

 

 Resultatet tyder på at du har symptomer som kan oppstå i forbindelse med overgangsalderen. Snakk med legen.

Viktig informasjon om spørsmålene: Resultatet representerer ikke profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Hvis du har spørsmål om helsen din i forbindelse med overgangsalderen, bør du alltid snakke med legen. Spørsmålene på denne siden er laget for å gjøre det enklere for kvinner å beskrive symptomene sine og graden av plager i forbindelse med overgangsalderen og kan brukes som en del av en samtale med legen. Ingen personopplysninger blir lagret eller delt med tredjepart.

0 out of 0 questions correctly

Kvinne med briller og telefon
Kvinne med briller og telefon

Behandling av VMS

Referenser:

  1. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019;1-21.
  2. English M, Stoykova B, Slota C, Doward L, Siddiqui E, Crawford R, DiBenedetti D. Correction to: Qualitative study: burden of menopause-associated vasomotor symptoms (VMS) and validation of PROMIS sleep disturbance and sleep-related impairment measures for assessment of VMS impact on sleep. J Patient Rep Outcomes 2021;5(1):42.