Om VMS

Par i sengen, kvinne med emojihode

VMS, eller vasomotoriske symptomer, er den medisinske betegnelsen på hetetoktene og nattesvetten som kan oppstå i forbindelse med overgangsalderen1

 • En hetetokt er en plutselig og intens følelse av varme i ansiktet, på halsen og brystet og kan være ledsaget av svette, rødfarging av huden, kuldegysninger og hjertebank.1,2
   
 • Nattesvette er hetetokter som inntreffer mens man sover.1

Hetetokter og nattesvette i forbindelse med overgangsalderen kan ha ulik alvorlighetsgrad1,3

Definisjoner av mild, moderat og alvorlig VMS
Definisjoner av mild, moderat og alvorlig VMS

Visste du at...?

De fleste kvinner i overgangsalderen opplever VMS i cirka 7 år. Noen kvinner kan imidlertid ha plager i over 10 år.4


Hva er årsaken til hetetoktene?

Kvinne på badet med emojihead + grafisk hjerne

VMS oppstår i en del av hjernen som kalles hypotalamus, og som regulerer kroppstemperaturen.1,5,6

Emojihead og temperatur, grafisk

For å kunne regulere den interne termostaten er kroppen avhengig av en balanse mellom hormonet østrogen og et stoff i hjernen som kalles neurokinin B.1,5,6

Vekt, grafisk

I overgangsalderen faller østrogennivået, og dermed forstyrres denne balansen.7,8

Emojihead i vekt, grafisk

Dette fører til at hypotalamus sender ut feilaktige signaler om at kroppen er varm, selv om den ikke er det.7,8

Par i sengen, kvinne med emojihode

For å kjøle ned kroppen utløser hypotalamus hetetokter og nattesvette.7,8

VMS kan påvirke mange områder av livet

Referanser:

 1. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachrnan GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019;43-55.
 2. Kronenberg F. Hot flashes: epidemiology and physiology. Ann NY Acad Sci 1990;592:52-86.
 3. Guideline on clinical investigation of medicinal products for hormone replacement therapy of oestrogen deficiency symptoms in postmenopausal women. EMA. https://www.ema.europa.eu/en/clinical-investigation-medicinal-products-hormone-replacement-therapy-oestrogen-deficiency-symptoms. Accessed July 07, 2023.
 4. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015;175(4):531-539.
 5. Wakabayashi Y, Nakada T, Murata K, et al. Neurokinin B and dynorphin A in kisspeptin neurons of the arcuate nucleus participate in generation of periodic oscillation of neural activity driving pulsatile [...]. J Neurosci 2010;30(8):3124-3132.
 6. Padilla SL, Johnson CW, Barker FD, Patterson MA, Palmiter RD. A neural circuit underlying the generation of hot flushes. Cell Rep 2018;24(2):271-277.
 7. Krajewski-Hall SJ, Blackmore EM, McMinn JR, Rance NE. Estradiol alters body temperature regulation in the female mouse. Temperature 2017;5(1):56-69.
 8. Krajewski-Hall SJ, Miranda Dos Santos F, McMullen NTm Blackmore EM, Rance NE. Glutamatergic neurokinin 3 receptor neurons in the median preoptic nucleus modulate heat- defense pathways in female mice. Endocrinology 2019M160(4):803-816.